Styrelsen

Ansvaret för föreningens verksamhet åvilar styrelsen. Styrelseledamöterna väljs på ordinarie årsmöte vilket hålls i samband med föreningens släktmöte vart femte år. 

 

För innevarande mandatperiod är följande funktionärer valda:

 

Katja Odqvist Möller, Odid: 645212

Född 1970 
Projektledare
Ansvarig: Ordförande
Hovås, Göteborg
Email: katja.moller@jcdecaux.com 
Tel: 0702 63 18 95

 

 

Eva Andersson, Odid: 741222
Född 1961
Redovisningsekonom och egenföretagare
Ansvarig: Kassör
Vedensgatan 35, 504 56 Borås
Email: anderssoneva16@gmail.com
Tel: 0702 48 47 42

Per Skoglund, Odid: 64b31
Född 1961
Egenföretagare
Ansvarig: Släktstugan och bokdistribution
Skogsrydsvägen 95, 506 70 Frufällan
Email: per@skoglundagenturer.se
Tel: 0705 17 18 50

Ingegärd Williamsson, Odid 421111

Född 1952
Pensionär
Ansvarig: Sekreterare samt ansvarig för uppdateringar i databasen
Sixten Camps gata 2, 416 48 Göteborg
Email: williamsson30@gmail.com
Tel: 0705 32 64 44

 

Heléne SkoglundOdid: 212684

Född 1959 
Teaterpedagog och entreprenör
Ansvarig: Facebook och bulletinerna
Uddetorp, Hägnen – Borgstena
Email: heleneskoglund59@gmail.com
Tel: 0733 60 29 01

 

Cristofer Odqvist, Odid: 716142 

Född 1980

 

 

 

 


Claes Bengtsson
, Odid: 421422

Född 1957
Pensionär
Ansvarig: Hemsidan, databasen samt teknik bulletinerna
Färgaregatan 12, 441 30 Alingsås
Email: claes007@gmail.com
Tel: 0793 361893

 

Revisorer

Stefan Liljemark, Odid: 333211
Kållered

Sten Hermansson, Odid: 74612
Mullsjö

Revisorssuppleanter

Eva Carlsson, Odid: 421483
Fristad

Dan Elfving, Odid: 74621
Ljung

Valberedning

Mia Hedström, Odid: 421112
Trollhättan

Calill Odqvist Jagusch, Odid: 716422
Malmö

Mogens Ginnerud Nielsen, Odid: (716112)
Köpenhamn

 

 

 

 

© Odqvist’s släktförening. Alla rättigheter reserverade. Webbsidan producerad av KForm.se