Föreningen

Hur bildades Odqvists släktförening

Odqvists Släktförening bildades år 1920 vid en sammankomst på Hotell Anglais i Stockholm. Några entusiastiska familjemedlemmar ville stärka och förvara banden inom släkten. Initiativet till bildandet av föreningen togs av nr (63) (Sven August) Svante Odqvist.

Kanske tänkte Svante och andra släktingar i den blivande föreningen på att åren efter första världskriget hade kännetecknats av depression och förvirring i samhällslivet. Människor drömde om evig fred och menade att krig inte fick starta igen. Tyvärr blev det ännu ett världskrig som startade 1939 men det kunde man förstås inte förutspå år 1920.

Samhället upplevde starkt både sorglöshet och ekonomiska spekulationer som drabbade många svårt 1918. Rättsuppfattning och upplösande tendenser i stora grupper i samhället påverkade synen på arbete och tog sig ofta i uttryck för ringaktning av lagar och förordningar.

Många ville motverka det hopplösa tillståndet och i stället slå vakt om gemensamma värderingar och intressen. Flera, inte minst släktföreningar, bildades i försök att samla personer av samma släkt till en fastare enhet och starkare känsla för släkttradition i det samhälle som växte fram. Man önskade samla släkten för att tala om gemensamma angelägenheter och stödja varandra. Genom att bilda en förening bidrog man till att släktingar möttes och lärde känna varandra bättre, särskilt som släkten började spridas över en allt större del av landet, också utomlands.

Under hösten 1919 besökte Svantes äldste son Hjalmar (632) Västergötland i samband med ett bröllop och tog upp frågan om att bilda en släktförening. Han fick stort gensvar och började med ett par andra släktingar att söka uppgifter ur kyrkoböckerna. Så småningom började man att skissa på ett stamträd som skulle vara färdigt till det första släktmötet den 27 mars 1920.

Snart 100 år har gått sedan Odqvists Släktförening bildades. Föreningen har sedan dess hållit släktmöten vart femte år utom 1940 då man inte ansåg det praktiskt eller lämpligt att ordna p.g.a. det pågående kriget. Dock kallades till ett urtima släktmöte 1942 i Stockholm vid vilket ett mindre antal medlemmar från Stockholmstrakten kunde delta.

Centrum vid varje släktmöte är den gamla stugan Upptorp Storegård 25, daterad 1712, som ägdes av anfadern för släkten Sven (Persson) Odqvist. Stugan med ett mindre område donerades till föreningen år 1938 av Ruth och Torsten Odqvist (648) och är sedan dess ett museum möblerat med föremål och möbler som donerats till föreningen av släktingar. Fotografier pryder alla väggar och när nya läggs till anpassas de till redan befintliga för att skapa enhetliga väggar.

Styrelsen underhåller stugan både in- och utvändigt för att hålla den i bästa möjliga och värdiga skick.

De äldsta gravarna tas enligt stadgarna hand om av styrelsen som ser till att de inte förfaller.

Det släktregister som har byggts upp uppdateras löpande. För närvarande finns ca 2000 namn i en släktdatabas dit man når på hemsidan www.odqvist.com. Det har varit – och är – ett gediget arbete att uppdatera databasen. Styrelsen är därför tacksam för alla uppdateringar/ändringar som kan meddelas under:

Kontaktformuläret här på webbsidan.

 

© Odqvist’s släktförening. Alla rättigheter reserverade. Webbsidan producerad av KForm.se