Släkten

Genom att klicka på [Släktdatabasen] under huvudrubriken SLÄKTEN kommer du till en annan sida där hela släkten finns registrerad.

Här finns också personakter, fotografier och annan information om släktingar och gårdar m.m.

För att få förståelse för vilken gren man härstammar från är ett siffersystem infört för varje individ, Odqvist ID (Odid). Vår anfader Sven Persson f. 1754 tog sig namnet Odqvist 1783 och har nummer 0. Sven Odqvist hade 8 barn vilka numreras kronologiskt 1 – 8. Det första barnet Petter gren 1 (dog i unga år), Fredrika gren 2, Gustaf gren 3, Anna-Maria gren 4, Eva gren 5 (dog som ung), Ephraim gren 6, Johannes gren 7, och Sara Lisa gren 8.

Maka/make/sambo betecknas idag med en parentes kring numret. För varje generation som tillkommer läggs en siffra som motsvarar ordningsnumret i barnaskaran t.ex. Fredrikas första barn Samuel får således Odid 21 och hennes första barnbarn Emma Christina 211 osv. Familjer som hade fler än 9 barn anges ordningstalet 10 med [a] 11 med [b] o.s.v.

Vilken gren tillhör du och vad är ditt Odid? Vilka är dina anfäder?

  • Klicka på [Släktdatabasen] till vänster på sidan (blåmarkerat)
  • Om Du vill använda svenska språket i databasen: Klicka på ”Ändra språk”(Change language”) under Andra funktioner (”Other features”) och sedan på pilen till höger om [English], välj svenska i listan och klicka på [Save Changes]
  • Skriv först in ditt efternamn och i nästa ruta förnamn och klicka på ”Sök”. Då visas en lista på alla släktingar med samma för och efternamn som det man har eller bara på det man har själv.
  • Klicka nu på ditt namn.
  • Nu kommer din personakt fram och man ser dina föräldrar, om du är gift/sambo och vad barnen heter. Om du är sambo och inga gemensamma barn finns, står förmodligen inte sambon med.
  • Klicka på [Anor] och/eller [Ättlingar] så får du ytterligare uppgifter om dina släktingar.
  • För att kunna uppdatera databasen är styrelsen beroende av att alla släktförändringar och eventuella felaktigheter meddelas oss. Gå till [Kontakta oss] på Startsidan. Där kan man också meddela (ev. ny) adress/e-postadress.
© Odqvist’s släktförening. Alla rättigheter reserverade. Webbsidan producerad av KForm.se