Välkommen till Odqvists Släktförenings hemsida!

Vi Odqvistare härstammar alla från glasmästaren Sven Persson i Od, som 1783 tog sig efternamnet Odqvist. Tillsammans med sin maka Gunnur fick han sex barn som nådde vuxen ålder och som tog namnet Odqvist vidare. Vi vet att vi för närvarande är minst 2 100 personer (säkert långt fler – släkten är ännu inte fullt ut kartlagd) som är ättlingar till Sven och Gunnur. Somliga av oss heter Odqvist, andra inte, men vi är alla Odqvistare. 
På denna hemsida kan du bland annat läsa mer om föreningen och söka kunskap om släkten i vår släktdatabas.


Nytt om “Mellanårsträff” i Stockholm:
 
http://www.odqvist.com/stockholmstraff-16-september/ 
 
 
—————————————————————————–
Finns du med på listan? 

Vi har fått många årsbrev i retur, då det saknas rätt adress
Detta är lätt fixat, bara att gå in under fliken “kontakta oss” och fyll i din nuvarande adress, så kommer det årliga brevet fram nästa gång

Länk: Avflyttade okänd adress

Styrelsen

© Odqvist’s släktförening. Alla rättigheter reserverade. Webbsidan producerad av KForm.se