Startsidan

 

Välkommen till Odqvists Släktförenings hemsida!

Vi Odqvistare härstammar alla från glasmästaren Sven Persson i Od, som 1783 tog sig efternamnet Odqvist. Tillsammans med sin maka Gunnur fick han sex barn som nådde vuxen ålder och som tog namnet Odqvist vidare. Vi vet att vi för närvarande är minst 2 100 personer (säkert långt fler – släkten är ännu inte fullt ut kartlagd) som är ättlingar till Sven och Gunnur. Somliga av oss heter Odqvist, andra inte, men vi är alla Odqvistare. 
På denna hemsida kan du bland annat läsa mer om föreningen och söka kunskap om släkten i vår släktdatabas.

Du når släktens databas här: http://www.odqvist.com/genealogy/

You can find the link to our family database here: http://www.odqvist.com/genealogy/


Information från styrelsen
 
 
 Sammanfattning – presentation av bokprojektet
För er som inte var med på mellanårsträffen i Stockholm kommer här en liten samman-fattning av presentationen av den bok som bokgrupp och styrelse hoppas på att presentera till släktmötet 2020.
Tanken är att boken ska berätta vår gemensamma ”odqvisthistoria” med lite mer kött och blod än bara namn och årtal. Detta gör vi genom att försöka hitta mer information om våra anfäder och det sammanhang de levde i, samt att med illustrationer, foton och kartor levandegöra historien. Vårt mål är en aptitlig bok som är intressant för samtliga grenar i släkten!
Nedan en presentation av bokens preliminära disposition och innehåll:
1. Inledning
Vi berättar hur vi tänkt med boken och hur man i boken lättast hittar sig själv och sina rötter. Det blir förmodligen även några faktarutor med släkten i siffror och dess utbredning.
2. Den första familjen
Berättelsen om våra gemensamma stamföräldrar Sven Person Odqvist och Gunnur Högberg; deras anfäder, livet på Upptorp i Od, senare på Mollungen och därefter på åter på Upptorp. Frågor vi hoppas besvara: Sven var bonde men också häradsglasmästare och postmästare – vad innebar det? Sven verkar ha haft hyfsat gott ställt – varifrån kom pengarna? Han hade t ex råd med en ovanligt stor morgongåva när han gifte sig med Gunnur, han var inblandad i större gårdsaffärer och lämnade en inte oansenlig summa pengar efter sig. Örjan Hill, författare och kulturhistoriker, hjälper oss att få reda på lite mer om den första familjen och vad som hände runt dem.
3. Fredrikas familj – Gren 2 (sex grenkapitel, ett per barn)
Boken rymmer ett kapitel för vart och ett av de sex barnen som nådde vuxen ålder och som senare gav upphov till var sin släktgren: Fredrika – gren 2, Gustav – gren 3, Anna Maria – gren 4, Ephraim – gren 6, Johannes – gren 7 samt Sara Lisa – Gren 8. ”Grenkapitlen” presenterar respektive barn med biografi samt de efterföljande tre generationer med kortare biografier och personakter. Vårt mål är att om möjligt ge lite fylligare personbeskrivningar än bara födelse- och dödsdata. I dessa kapitel kommer det även finnas personfoton, kartor och släktträd.
4 – 8. Övriga grenkapitel
Gustavs familj – gren 3, Anna Marias familj – gren 4, Ephraims familj – gren 6, Johannes familj– gren 7 samt Sara Lisas familj – Gren 8.
9. Livet i Od på 1700- och 1800-talet
Örjan Hill skriver detta kapitel där vi får inblick i vad de första generationernas vardag präglades av. Hur många bodde i Od? Genom Od gick dåtidens riksväg 40 – hur fungerade det? Vad innebar det laga skiftet för Od? Sjukdomsepidemier? Svältår? Hur påverkades trakten av utvandring?
10. Odqvistarna och utvandring
Det var 26 odqvistare som utvandrade före 1920 och dessa släktingar har idag minst 250 ättlingar. Vi berättar om dem som emigrerade och vart de tog vägen i den mån vi vet. Ted Roswall, en av Sveriges främsta släktforskare, hjälper oss att lägga de sista pusselbitarna avseende de odqvistare som utvandrat.
11. Gårdar i släkten (ev. inget eget kapitel)
Ett antal gårdar har spelat en viktig roll för många odqvistares liv. Gården Upptorp har funnits i släkten i mer än 300 år, flera andra i 150 till 200 år. Gårdarna presenteras i eget kapitel eller i de olika grenkapitlen.
12. Släktföreningen 1920 – 2020
Vi berättar om varför och hur föreningen bildades, men också vad den gjort genom åren. Det finns ett antal eldsjälar att tacka för mycket!
13. Fördjupningsdel biografier
Vi samlar alla biografier som finns i databasen i ett kapitel (komprimerad text). Gå gärna in i databasen via odqvist.com, under fotot och texten på förstasidan finns en länk (röd text) direkt till databasen. Alla är välkomna att komplettera den information som finns! Maila din text till Ingegärd Williamson, e-post: williamsson30@gmail.com.
14. Ättlingförteckning
Samtliga ättlingar till Sven Persson Odqvist och Gunnur Högberg listas i två förteckningar – en ordnad efter Odqvist-Id och en i bokstavsordning. Företeckningarna i boken kommer baseras på den data som finns i databasen per 2019-06-30. Vi är idag ca 2 000 ättlingar, så förteckningarna kommer utgöra en stor del av boken.

 

 

© Odqvist’s släktförening. Alla rättigheter reserverade. Webbsidan producerad av KForm.se